Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2021.04.23 - 15:42
 Onsdag, 1 September 2010 16:33 | skrivet av: Göran Lundin
Rapport från grannen i öster
Nu har jag tillbringat en intensiv vecka i den stora grannstaden i öster: S:t Petersburg. Många och långa samtal om vad som händer i stort och smått. Till min förvåning upptäckte jag att mycket har skett i staden sedan jag var här sist, för tre år sedan. Vägarna har blivit bättre och det byggs överallt, inte minst bostäder. På vissa platser jag faktiskt haft svårt att orientera mig, på grund av alla nya byggnader.

Det låter positivt, och visst gläds jag med staden, som varit en del av mitt liv under så många år. Första gången jag kom hit, 1989, var det Sovjettid och mycket var slitet och i dåligt skick. Arbetet inför 300-årsjubileet 2003 innebar ett språng framåt och sedan har det fortsatt.

Men när det gäller politiken är det inte lika optimistiskt. Min vän Sergej, som tidigare drev tryckeriet vi gjorde alla böcker på, skräder inte orden när han kommer in på vad som händer i Ryssland: Putin håller på att skapa en personkult och Medvedev är bara en parentes.
- Inte ens en parentes, utan bara en pausfågel, rättar han. När Putin kommer tillbaka kan han omväljas ytterligare två perioder om vardera fem år, så det kommer att dröja till 2022 innan vi - i bästa fall är av med honom.

Putin kontrollerar de två statliga tevekanalerna, där han förekommer varje dag. Det räcker för att kontrollera i stort sett hela opinionsbildningen. Internet har inte alls samma räckvidd som i väst.
- Intellektuella och högre utbildade förstår vad som pågår, säger Sergej, men bland vanligt folk ser man Putin som en garant för stabilitet. Att han samtidigt berikar sig och sannolikt är en av världens mest förmögna män får man inte reda på.

Tidigare var den organiserade brottsligheten ett nätverk för sig, men idag har den vuxit samman med statsapparaten. Varje försök att bygga ett civilt samhälle med fria organisationer, stöter därför på mycket stora problem.

Sergej berättar om hur narkotikabeslagen ökat dramatiskt i några delar av S:t Petersburg. Det låter betryggande, men verkligheten bakom är att polisen (militsian) planterar knarket i ungdomarnas fickor och sedan utövar utpressning mot de anhöriga. Och kan de inte betala åker ungdomarna in, ofta på flera års fängelse.
- Men det är svårt att skaffa bevis, säger Sergej. Alla inblandade skyddar varandra.

I S:t Petersburg finns det trots allt olika poliskårer och maktcentra som balanserar varandra, men på landsbygden är det värre: där finns bara de styrande, med köpta poliser omkring sig. Där blir det också mycket farligt att utöva opposition.

Utveckling alltså, i form av asfalterade gator och nya byggnader, men en motsatt färdriktning när det gäller demokratin. Roligt var det i alla fall att få diskutera med ryska vänner mellan skål och vägg och återknyta gamla vänskapsband: äta god rysk mat och njuta av den fantastiska, ryska kulturen!


Svar av: Makhabbat 2012.10.29 - 07:19
Det handlar om 56,9 katarvdmeter. Ne4r jag kommer in i hallen e4r garderoberna borttagna, de4r finns nu ett le5ngt bord med tve5 datorer och ovanff6r, en massa pe4rmar pe5 hyllorna. Jag se4tter mig de4r ne4r jag kommer hem, skriver en e-post eller tve5, maken kommer, jag ve4nder mig om och ser hela kf6ket, det e4r snyggt i sin ljusgre5 fe4rg med vita luckor. Ve4ggen e4r borttagen, det e4r en stor plats om vi je4mff6r med de andra le4genheterna i huset.Jag kramar om lilla hunden ockse5, hon fe5r lite mat. Jag le4mnar kf6ket och ge5r in i det rum som vi kallar stora rummet . De4r finns vita mf6bler men en mf6rkble5 be4ddsoffa med turkost bomullsf6verdrag. Mot ena ve4ggen har vi ste4llt kle4dske5p, det e4r numera ve5ra garderober. I ff6nstret he4nger det vita genomskinliga spetsgardiner, ner till golvet och en turkos kappa e4r behe4ngd ovanpe5 detta arrangemang. Vid sidan av det le5nga ff6nstret ste5r en motionscykel, jag tittar lite ke4rleksfullt pe5 den, le4ngtande men samtidigt avste5ndstagande. Jag viskar, sen, jag kommer sen .Jag ve4nder och ge5r tillbaka till kf6ket, sneddar in till sovrummet som har lite mf6rkare e4n kf6ket, gre5 ve4ggar, he4r he4nger det rosa spetsgardiner och mf6blerna i det he4r lilla sovrummet e4r ockse5 vita. Allt ke4nns se5 nytt fast det e4r gammalt men det kan ju bero pe5 att vi flyttade fre5n ve5r femrummare, i samma hus, till denna tve5rummare ff6r bara 10 me5nader sedan. c5 he4r trivs vi ve4ldigt fint.

Svar av: David 2012.12.03 - 14:03
c5terigen var det ve4ldigt kort lunch denna vecka. Finns det ingen annan lf6sning e4n att ve4nta kollektivt pe5 alla? Ff6rslag: Kan man inte dela upp klssaen och de som behf6ver lite extra tid pe5 sig fe5r gf6ra det med ngn stf6dperson? Tisdagen 20/3 hade barnen 10min pe5 sig att e4ta, det e4r inte acceptabelt. Jag tycker att barnen behf6ver le4ngre tid pe5 sig ff6r att tillgodogf6ra sig maten och hinna e4ta sig me4tta utan att fe5 ont i magen.MVHLena

Svar av: Denise 2015.11.09 - 23:11
Efter lite mycket av samma smak pe5 blgegon se5 kom denna spetsfundiga (pun intended) utsve4vning. Uppskattas! Sme5 detaljer fre5n svunnen tid ska inte underskattas. Sje4lv skojar jag till det med strumphe5llare (tillverkade ff6r herrar annorlunda 1920) ibland.

Svar av: Jayan 2016.06.27 - 12:21
I too enjoyed Hereafter but the inlvo-sate turned me off a bit. But I like that it was an easy read, I have yet to read my copy of Arise but I'm glad to read from this review that it's even better than the first one.